ของเล่นมีกี่ประเภท ที่พ่อแม่ควรรู้ก่อนที่จะเลือกซื้อ

ร้านขายของเล่นเด็ก

ของเล่นกับเด็ก ถือว่าเป็นของที่เกิดมาคู่กัน สำหรับสาเหตุที่เด็กต้องเล่นของเล่น ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ของร่างกายให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง เนื่องจากการเรียนการสอนของเด็กนั้น ไม่ได้อยู่ที่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ของเล่นจากร้านขายของเล่นเด็กก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีไม่แพ้กัน

แต่ในการเลือกของเล่นให้กับลูกน้อยนั้น สิ่งแรกที่คนเป็นพ่อแม่ควรจะรู้ก็คือ ประเภทของของเล่นแต่ละอย่าง เพื่อที่จะได้นำไปใช้เลือกของเล่นได้อย่างถูกต้องนั่นเอง เนื่องจากของเล่นแตะละชนิดให้ประโยชน์แตกต่างกัน

1.ของเล่นเสริมพัฒนาการ

หรืออาจจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นของเล่นตามจุดประสงค์ก็ได้ โดยของเล่นประเภทนี้มีความสำคัญก็คือ จะช่วยเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ของเด็ก เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะทางด้านดนตรี และทักษะในด้านของเสริมสร้างจินตนาการ เป็นต้น

2.ของเล่นเสมือนจริง

หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่าเป็นของเล่นบทบาทสมมติก็ โดยใน ร้านขายของเล่นเด็ก จะมีของเล่นประเภทนี้ให้เลือกไม่น้อยเช่นกัน จะเป็นการจำลองอาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่บนโลกนี้ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง แต่ละอาชีพมีหน้าที่การทำงานอย่างไร ข้อดีของของเล่นประเภทนี้ก็คือ จะช่วยให้เด็กได้รู้ความต้องการของตัวเองว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร มีอนาคตแบบไหน

3.ของเล่นเสริมทักษะทางด้านร่างกาย

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุปกรณ์เสริมในการออกกำลังกาย เช่น อุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ ลูกบอล เชือก จักรยาน ที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาการทางด้านร่างที่สมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย และเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายด้วย

4.ของเล่นแบบปลายเปิด

โดยของเล่นชนิดนี้จะเป็นของเล่นที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกของเล่นจากร้านขายของเล่นเด็กด้วยตัวเอง โดยไม่มีการจำกัดว่าต้องเอาแบบไหน ข้อดีก็คือเด็กจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ส่วนพ่อแม่ก็ได้รู้ว่าควรจะเสริมสร้างทักษะอะไรให้กับลูกน้อยบ้าง

แต่สิ่งที่ควรระวังในการเปิดให้เด็กได้เลือกของเล่นด้วยตัวเองก็คือ ควรเลือกของเล่นที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก หรือของเล่นที่แล้วเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยการบอกเหตุผลกับลูกว่าของเล่นประเภทนี้มีข้อเสียอย่างไรบ้าง ควรจะเลือกเปลี่ยนเป็นของเล่นแบบไหนดี

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกซื้อของเล่น

การเลือกซื้อของเล่นให้กับเด็กนั้น ไม่จำเป็นจะต้องซื้อจำนวนมากหรือซื้อเอามเก็บไว้เหมือนกับเสื้อผ้าของใช้อย่างอื่น เนื่องจากของเล่นมีอายุของมันเอง และเด็กก็มักจะเบื่อของเล่นได้เร็ว จึงไม่จำเป็นที่พ่อแม่จะต้องซื้อมาตุนไว้ให้เสียเงิน ให้เลือกซื้อชนิดละ 1 อย่างก็พอแล้ว

เมื่อพ่อแม่ได้รู้เกี่ยวกับประเภทของของเล่นแต่ละแบบ การเลือกซื้อของเล่นจากร้านขายของเล่นเด็กก็จะทำได้ง่ายขึ้น โดยสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างนั้น พ่อแม่ควรหาให้เจอว่าลูกของเราสนใจเรื่องอะไร หรือมีจุดด้อยในเรื่องใดบ้างที่ต้องเสริมสร้างพัฒนาการขึ้นไปอีก การเลือกซื้อของเล่นจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่