ก่อนสร้างบ้าน ขอเอกสารยืนยันการสร้างยากหรือไม่ ?

บริษัทที่รับออกแบบบ้าน

                บ้านสวย ๆ นั้นคงเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คนที่อยากจะมีบ้านสักหลัง ที่สวย ตามแบบที่เราอยากได้ จึงไปให้ บริการรับออกแบบบ้านออกแบบบ้านของตัวเองเพื่อจะเริ่มสร้าง ซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านจริงได้ นั้นเราต้องผ่านเอกสารกับเรื่องการขออนุญาตการสร้างบ้านก่อน  เราจะพาไปรู้จักกับการขอเอกสารยืนยันเพื่อทำเรื่องอนุญาติการสร้างบ้านนั้นเอง

ทำไปเพื่ออะไร ?

            สำหรับเหตุผลที่จำเป็นต้องทำการขออนุญาติการสร้างบ้านนั้นก็เพื่อ ควบคุมการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การควบคุมระยะระยะห่างของการสร้างบ้านกับชุมชน หรือ ความปลอดภัยการสร้างบ้านที่ได้รับแบบมาจากบริการรับออกแบบบ้าน  เพื่อให้เพื่อนบ้านปลอดภัย  ลองคิดเล่น ๆ นะครับหากว่าใครจะสร้างอะไร ที่ไหน ก็ได้  บนที่ดินตัวเอง มันจะวุ่นวายขนาดไหน

ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

            การวร้างบ้านหลังจากที่เราได้รับแบบของบ้านมาแล้ว ขั้นตอนไปนั้นคือ เราจะต้องขออนุญาตการก่อสร้างบ้านโดยวิธีการให้ทำดังนี้

                                ขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำหนักงานเขต หรือ กรุงเทพมหานาครสำนักงาน หรือ สำนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่พื้นที่นั้น ๆ เพื่อนำเอกสารไปขออนุญาตการก่อสร้างบ้าน

                                สำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน : โดยเฉพาะกฎหมาย ผังเมืองบ้าน หรือ อาคาร นั้นจะต้องตรวจสอบอย่างระเอียด โดยที่สิ่งปลูกบ้านทุกชนิด จะต้องได้รับอนุญาตการก่อสร้างบ้านก่อนจะเริ่มงานจริง และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาติ

                                เมื่อได้รับใบอนุญาติมาแล้ว ทำสำเนาเก็บไว้ :  ไม่ว่าจะเป็นตัวเอง สถาปนิก วิศกร และ ผู้รับเหมา เพื่อให้บริษัทที่รับออกแบบบ้านและก่อสร้างบ้านของเราเก็บไว้ เพื่อดำเนินการสร้าง

                ดังนั้นการสร้างบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ยืดยาวมาก โดยเฉพาะเรื่องการเดินเอกสารนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนจะเริ่มการก่อสร้างจริง ดังนั้นเมื่อเราได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วก็สามารถจะเริ่มสร้างบ้านจาก บริษัทที่บริการรับออกแบบบ้านได้เลยนะครับ